Reflexologie Groningen

Massage voor ADHD / dyslexie

ADHD is een aandachtstoornis die zich kenmerkt door hyperactiviteit. Deze hyperactiviteit kan leiden tot lichamelijke en emotionele problemen. Een groot deel van deze kinderen vertoont ook klinische kenmerken van dyslexie.

Dyslexie is een ontwikkelingsstoornis en veroorzaakt problemen in de waarneming. Hierdoor krijgen mensen met dyslexie te maken met een verwarring op meerdere terreinen. Dyslexie kan zich afspelen binnen alle zintuigen (behalve smaak en geur). Een slecht werkend geheugen is ook een centraal kenmerk van dyslexie. En moeite met de fonologie (geluiden in de woorden) is een kernprobleem.slider-9

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat deze kinderen vaak specifieke voedingstekorten hebben. Zo hebben ze vaak een te kort aan essentiële vetzuren. Deze vetzuren zorgen onder andere voor een goede hersenfunctie. Door een tekort hiervan, ontstaat een verstoring van de prikkeloverdracht tussen de hersencellen. Deze stoornissen geven verwarring en daardoor krijgen kinderen vaak te maken met veel afkeuring, weerstand en onbegrip voor hun gedrag. Dit alles kan leiden tot spanning van de spieren van het achterhoofd. Waardoor er een verminderde bloedtoevoer naar de hersenen ontstaat. De voorkwab en de hersenstam worden minder actief en er gaan zich afvalstoffen ophopen. Chronische spierspanning zorgt dat er een constante stroom prikkels naar het waak-slaapcentrum gaat. Dit centrum wordt hierdoor overprikkeld, dit lijdt weer hyperactiviteit en rusteloosheid. Hierdoor krijg je weer een gebrekkige samenwerking tussen beide hersenhelften.

slider-16Massage van dit gebied geeft een diepe ontspanning (afvoer van stress en het doorbreken van een negatieve spiraal), het ontgift het lichaam en daardoor krijg je een vermindering van de prikkelgevoeligheid. Het zorgt voor ontspanning en een beter functioneren van vrijwel alle systemen die voor een goede ontwikkeling van belang zijn. Dit leidt tot meer rust en zelfvertrouwen. Er kan een positieve invloed op het functioneren van de hersenen bereikt worden middels het behandelen van bepaalde zones. Deze massages zijn als ondersteuning bedoeld en niet om een medische behandeling te vervangen.